Lesgeldtarieven en voorwaarden

Pianolessen bij Fons van Gorp 2018 – 2019

1. De lessen beginnen in de week van 20 augustus 2018 (week 34). De vakanties lopen gelijk met die van het basisonderwijs in regio zuid.

2. Wanneer in dit seizoen door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden meer dan 2 lessen uitvallen, wordt lesgeld terugbetaald. Bij 1 of 2 keer uitval om genoemde redenen volgt er geen restitutie.

3. De lesvormen en de halfjaartarieven:

Frequentie Jongeren Volwassenen
(> 21 jaar, incl. 21% BTW)
30 minuten privéles wekelijks € 408 € 493,68
30 minuten privéles om de week € 209 € 252,89
15 minuten privéles wekelijks € 209 € 252,89
20 minuten privéles wekelijks € 278 € 336,38
20 minuten privéles om de week € 140 € 169,40
10 privélessen van 30 minuten € 215 € 260,15

4. De inschrijving geldt in principe voor een half jaar. Indien er voor 1 januari van het volgende jaar geen schriftelijke opzegging ontvangen is, dan vindt er automatisch continuering van de lessen plaats  tot de grote vakantie. Het lesgeld wordt per half jaar betaald. De eerste periode van het seizoen start op 20 augustus 2018 (week 34) en eindigt op 26 januari 2019. De tweede periode loopt vanaf de laatst genoemde datum en eindigt op 5 juli 2019. In september en februari ontvangt u de rekeningen over de periodes. De bedoeling is dat deze binnen 14 dagen wordt voldaan.

5. Bij een wens tot het verzetten van een les, dan kan dit tot een week voor aanvang van de les gemeld worden. Een afmelding binnen 48 uur voor aanvang van de les kan er geen garantie gegeven worden dat de afgemelde les verzet kan worden.

Geïnteresseerd in pianoles? Klik dan hieronder:

Aanmelden voor Pianoles